Laden...

Inloggen

Leer notuleren: informeer naar onze incompany oplossingen!

Succes

→ Winkelwagen bijgewerkt

Info

→ Winkelwagen bijgewerkt

Succes

E-mail verzonden!

Fout

E-mail niet verzonden!

Fout

Artikel niet meer op voorraad!

Fout

Succes

Succes

Fout

Visie en missie

Notuleren past bij de Nederlandse vergadercultuur. Het Notuleercentrum is dé notuleerexpert van Nederland. Alles draait om de kwaliteit van de notulen die notulisten afleveren.


De visie van Het Notuleercentrum op notuleren

Nederland staat bekend als vergaderland. Al eeuwenlang komen we bij elkaar voor overleg. Nederlanders laten zich niet graag iets opleggen van bovenaf. Daarom zit het in onze cultuur ingebakken dat we zaken met elkaar bespreken.

Het opstellen van notulen levert een belangrijke bijdrage aan deze overlegprocessen. Notulen vormen de verbinding tussen opeenvolgende gesprekken en vergaderingen en dragen zo bij aan de continuïteit. Hierdoor is het notuleren van groot maatschappelijk en economisch belang.

Dankzij de notulen kunnen afwezigen kennisnemen van hetgeen besproken is en blijven zij, net als de deelnemers, betrokken: het nakomen van gemaakte afspraken en besluiten wordt controleerbaar.

Goed notuleren is een vak. Dat vereist kennis en vaardigheden en daarin heeft Het Notuleercentrum een missie.


De missie van Het Notuleercentrum ten aanzien van notuleren

Het Notuleercentrum wil het kwalitatief hoogwaardig notuleren in Nederland bevorderen om daarmee de efficiëntie van gesprekken, vergaderingen en andere soorten bijeenkomsten te ondersteunen en te verbeteren.

Vanuit die missie onderneemt Het Notuleercentrum het volgende:

 • Een betrouwbare en kwalitatief hoogwaardige dienstverlening verzorgen op het gebied van het notuleren: daartoe zijn de notuleerservice en transcriptieservice opgezet.
 • Het imago van het notuleren versterken: onder andere door op de website informatie over de inhoud van het vak te bieden en door meningen van klanten en notulisten zelf weer te geven.
 • Notulisten ondersteunen door informatie beschikbaar te stellen via service voor notulisten op onze website.
 • Kennis en expertise overdragen middels cursussen gericht op het notuleren en de daaraan verbonden vaardigheden.

Daarmee is Het Notuleercentrum is dé notuleerexpert in Nederland.

Het Notuleercentrum streeft ernaar om die missie op een maatschappelijk verantwoorde manier gestalte te geven. In de praktijk gebeurt dat onder andere op de volgende manieren:

 • Oudere medewerkers zijn meer dan welkom bij Het Notuleercentrum: kennis en expertise op het gebied van notuleren gaan dan immers niet verloren. Bovendien beschikken zij vaak over een brede algemene kennis en ontwikkeling.
 • Bij Het Notuleercentrum hebben ook thuiswerkers (jonge ouders, mantelzorgers) een mogelijkheid om, in de uren dat het hen schikt, deel te nemen aan het arbeidsproces.
 • Onze notulisten worden betaald al naar gelang de eisen en de zwaarte van de functie zodat ze in staat zijn om een fatsoenlijk inkomen te verdienen
 • We proberen het reizen, en daarmee de belasting voor het milieu, zoveel mogelijk te beperken door spreiding van notulisten over het hele land.
 • Het Notuleercentrum heeft al jarenlang een papierloos kantoor. Klanten worden uitgenodigd om daaraan mee te werken door bijvoorbeeld de vergaderstukken digitaal aan te leveren.
 • Via onze notulen helpen we mee om cultuurgoed / kennis vast te leggen.
 • We dragen middels audio descriptions en captions bij aan het webrichtlijn-proof maken van video’s voor mensen met auditieve en visuele beperkingen zodat ook zij kennis kunnen nemen van informatie.
 • Het Notuleercentrum steunt, samen met MeetingroomReview, Planet Hope die kansarme kinderen recht op onderwijs wil bieden. Klik hier voor meer informatie over deze actie.


U kunt hier de prijzen voor het notuleren opvragen bij Het Notuleercentrum.

U kunt hier direct een notulist inhuren bij Het Notuleercentrum.