Laden...

Inloggen

Leer notuleren: informeer naar onze incompany oplossingen!

Succes

→ Winkelwagen bijgewerkt

Info

→ Winkelwagen bijgewerkt

Succes

E-mail verzonden!

Fout

E-mail niet verzonden!

Fout

Artikel niet meer op voorraad!

Fout

Succes

Succes

Fout

Notuleerdoelen

Onze notulisten maken notulen die perfect aansluiten op uw notuleerdoelen.

Notuleren gebeurt met een doel. Om goede notulen te kunnen maken, moet de notulist voor ogen hebben wat de precieze functie ervan is en voor wie ze bedoeld zijn. Bij Het Notuleercentrum is nagedacht over de notuleerdoelen.

Notulen vormen de verbinding tussen opeenvolgende gesprekken en vergaderingen en dragen zo bij aan de continuïteit. Dankzij de notulen kunnen de afwezigen kennisnemen van hetgeen besproken is en blijven zij, net als de deelnemers, betrokken. Ook wordt, met behulp van de notulen, het nakomen van gemaakte afspraken en besluiten controleerbaar.


Bij Het Notuleercentum onderscheiden we de volgende notuleerdoelen:


Notulen als leidraad en controle voor acties

Dit notuleerdoel is vaak aan de orde bij projecten. In de vergadering maken de deelnemers concrete afspraken over activiteiten en taken die ze op zich nemen en in de volgende vergadering wordt de voortgang doorgenomen. Voor de deelnemers fungeren de notulen dan als een to-do lijst en daarom moeten ze snel na de vergadering worden verspreid.
Deze notulen worden vooral voor de deelnemers zelf gemaakt en vaak volstaat een beknopt verslag.


Notulen voor het vastleggen van verstrekte informatie, verklaringen, standpunten en afspraken

De notulen leggen vast wat er besproken is om naderhand misverstanden te voorkomen en elkaar op zaken aan te kunnen spreken. Er hoeven niet direct concrete acties uit voort te vloeien.
De notulen die vanuit dit notuleerdoel worden gemaakt, zijn vooral voor de deelnemers zelf bedoeld. Behalve de acties en besluiten, kan het ook relevant zijn om te notuleren wat de onderliggende informatie en argumenten zijn. Daarom zijn deze notulen vaak wat uitgebreider.


Notulen voor het informeren van afwezigen

Via de notulen moeten afwezigen ook geïnformeerd kunnen worden over hetgeen in de vergadering besproken en besloten is zodat ze naderhand niet meer afzonderlijk gebrieft of bijgepraat hoeven te worden.
Notulen die met dit notuleerdoel worden gemaakt, zijn bedoeld voor deelnemers van het vergaderteam die verhinderd waren of voor agendaleden; over het algemeen personen die bekend zijn met de behandelde onderwerpen. Behalve de acties en besluiten, kan het dan ook relevant zijn om bij het notuleren de onderliggende informatie en argumenten vast te leggen. Daarom zijn deze notulen vaak wat uitgebreider.


Notulen als hulpmiddel voor verantwoording achteraf

In dit geval zijn de notulen een hulpmiddel om achteraf te kunnen documenteren en reconstrueren, en om verantwoording af te kunnen leggen aan bijvoorbeeld kiezers, achterban, of toezichthouders, of te dienen als input en achtergrondinformatie bij audits of visitaties.
Deze notulen kunnen ook terechtkomen bij personen die wat verder van de materie af staan. Om goed te kunnen motiveren welke besluiten om welke redenen zijn genomen, zullen ze doorgaans vrij uitgebreid zijn. Bovendien zullen ze, zeker in een politieke omgeving, vaak op spreker zijn.


De notuleerdoelen duidelijk voor ogen hebben, dus weten waarom en voor wie er notulen worden gemaakt, helpt bij de keuze van de juiste soort notulen.


U kunt hier de prijzen voor het notuleren opvragen bij Het Notuleercentrum.

U kunt hier direct een notulist inhuren bij Het Notuleercentrum.