Laden...

Inloggen

Leer notuleren: informeer naar onze incompany oplossingen!

Succes

→ Winkelwagen bijgewerkt

Info

→ Winkelwagen bijgewerkt

Succes

E-mail verzonden!

Fout

E-mail niet verzonden!

Fout

Artikel niet meer op voorraad!

Fout

Succes

Succes

Fout

Soorten audiotranscripties

Het Notuleercentrum heeft voor transcripties, net als voor notulen, verschillende soorten verslagvormen beschikbaar, die qua uitgebreidheid van elkaar verschillen. Overigens kan onze Transcriptieservice ook notulen maken op basis van een geluidsbestand. En transcripties met time stamps, dus tijdscodes, zijn eveneens mogelijk.


Onderstaand overzicht laat zien welke soorten transcripties Het Notuleercentrum standaard aanbiedt. In overleg kan onze transcriptieservice daarvan afwijken en een transcriptie op maat aanbieden.


Globale transcriptie

Bij een globale transcriptie wordt door de transcribent zo goed mogelijk meegetypt met de geluidsopname. De transcriptie is niet helemaal volledig omdat de opname in één keer, zonder terugspoelen, wordt afgeluisterd. Passages die niet meteen goed verstaanbaar zijn, komen niet in de transcriptie. Ook irrelevante tekst (tussenwerpsels, gestotter, herhalingen) wordt bij het transcriberen weggelaten. Een globale transcriptie wordt bovendien niet gecorrigeerd. Daarom zal een globale transcriptie nooit volledig zijn en doorgaans ook fouten bevatten.

De globale transcriptie wordt vooral gebruikt bij kwalitatief onderzoek door universiteiten en andere onderzoeksinstituten. Globale transcripties geven onderzoekers een praktisch en bruikbaar overzicht van het hele interview en op basis daarvan wordt het gesprek nader geanalyseerd. De transcriptie is in dit geval een geheugensteun en leidraad voor verdere verwerking. Vaak wensen klanten bij een globale transcriptie linked time stamps zodat ze zelf makkelijk bepaalde passages terug kunnen luisteren.


Woordelijke transcriptie

Bij een woordelijke transcriptie wordt de tekst van de opname helemaal uitgetypt. Bij het transcriberen wordt gestreefd naar volledigheid. De geluidsopname wordt doorgaans meermaals beluisterd om ook de moeilijk verstaanbare passages correct in de transcriptie weer te kunnen geven. Irrelevante tekst (tussenwerpsels, gestotter, herhalingen) wordt weggelaten. Taalfouten (kromme zinnen, het onjuist gebruik van hen/hun) worden bij het transcriberen gecorrigeerd.

Een woordelijke transcriptie is in principe volledig en is bovendien prettig leesbaar doordat de zinnen goed lopen. De tekst kan meestal zonder verdere bewerking worden gepubliceerd. De notulist blijft wel zo dicht mogelijk bij de woordkeuze van de sprekers.

De woordelijke transcriptie wordt vooral gebruikt bij: verslaglegging van politieke vergaderingen (Tweede Kamer, Provinciale Staten, gemeenteraden), financiële (aandeelhouders)vergaderingen, telefoongesprekken en voicelogs, toespraken en interviews.


Letterlijke transcriptie

Bij een letterlijke transcriptie typt de transcribent de tekst van de opname helemaal uit. Daarbij wordt gestreefd naar volledigheid. De geluidsopname wordt doorgaans meermaals beluisterd om ook de moeilijk verstaanbare passages correct weer te geven. Verder wordt bij een letterlijke transcriptie de woordkeuze van de sprekers volledig aangehouden en worden taalfouten (kromme zinnen, het onjuist gebruik van hen/hun) niet gecorrigeerd bij het transcriberen.

Bij deze soort transcriptie worden taalfouten dus doorgaans niet gecorrigeerd. Wat betreft de irrelevante tekst (tussenwerpsels, gestotter, herhalingen) zijn er bij letterlijk transcriberen twee mogelijkheden:

- Letterlijke transcriptie puur

De irrelevante tekst wordt wel opgenomen in de transcriptie.

- Letterlijke transcriptie light

De irrelevante tekst wordt niet opgenomen in de transcriptie.

De letterlijke transcriptie wordt vooral gebruikt bij verslaglegging van besprekingen met een juridisch, financieel of wetenschappelijk karakter waarvoor het van belang is om exact vast te leggen wanneer wat gezegd is. Bijvoorbeeld bij hoorzittingen en (getuigen)verhoren, financiële vergaderingen (voor notarieel proces-verbaal), telefoongesprekken en voicelogs, of interviews voor wetenschappelijk onderzoek. Soms wensen klanten bij een letterlijke transcriptie ook linked time stamps zodat ze zelf makkelijk bepaalde passages terug kunnen luisteren op aarzelingen en emoties.

Bekijk hier de voorbeelden van deze transcripties en luister naar het geluidsfragment.


Transcriptie met time stamps (tijdscodes)

Eventueel is het mogelijk om bij de verschillende soorten transcripties linked time stamps aan te laten brengen. De transcribent legt dan een koppeling tussen de tekst en het geluid zodat bepaalde passages makkelijk teruggeluisterd kunnen worden. Zie voor nadere informatie de speciale pagina over transcripties met time stamps.


Transcriptie in de vorm van notulen

U wilt een vergadering achteraf nog laten notuleren? Vergaderingen die door de klant zelf zijn opgenomen, kunnen via de Transcriptieservice van Het Notuleercentrum alsnog worden genotuleerd als u ons de geluidsopname toestuurt. Dit komt weleens voor als de eigen notulist plotseling op het laatste moment is uitgevallen. Zo notuleren onze transcribenten ook hoorzittingen waarvan alleen een schriftelijk verslag wordt gemaakt indien één van de partijen na de beschikking of uitspraak besluit om toch nog in beroep te gaan. Bij het notuleren op basis van een geluidsopname, kunnen dus alle soorten notulen worden gemaakt zoals toegelicht onder het tabblad Notuleren.


U kunt hier de prijzen voor transcripties opvragen bij Het Notuleercentrum.

U kunt hier direct een transcribent inhuren bij Het Notuleercentrum.