Laden...

Inloggen

Leer notuleren: informeer naar onze incompany oplossingen!

Succes

→ Winkelwagen bijgewerkt

Info

→ Winkelwagen bijgewerkt

Succes

E-mail verzonden!

Fout

E-mail niet verzonden!

Fout

Artikel niet meer op voorraad!

Fout

Succes

Succes

Fout

Transcripties maken

Onze klanten laten de meest uiteenlopende gesprekken en bijeenkomsten transcriberen. Ook de reden om een transcriptie te laten maken, wisselt per situatie. Daarom biedt Het Notuleercentrum verschillende soorten transcripties aan.


Bij Het Notuleercentrum maken we transcripties van:

  • Dictaten die uitgetypt moeten worden: zo worden de eigen medewerkers niet belast met het schriftelijk uitwerken van (bezoeks)verslagen en rapportages.
  • Interviews waarvan de tekst gepubliceerd moet worden of interviews in het kader van wetenschappelijk onderzoek. Vaak worden bij de transcripties van wetenschappelijke interviews linked time stamps gebruikt zodat de onderzoekers bepaalde passages makkelijk opnieuw kunnen beluisteren en de resultaten kunnen verwerken in een programma voor kwantitatief onderzoek.
  • Lezingen waarvan men de uitgesproken tekst na afloop, in de vorm van een transcriptie, op papier beschikbaar wil stellen aan de toehoorders.
  • Vergaderingen of overleggen waarbij door omstandigheden geen notulist aanwezig was: aan de hand van een geluidsopname, video-opname of webcast, worden dan achteraf nog notulen gemaakt.
  • Hoorzittingen: klanten beslissen soms pas achteraf of ze een hoorzitting alsnog willen laten notuleren. Dat doen ze dan bijvoorbeeld alleen als één van de partijen besluit om na ontvangst van de beschikking in beroep te gaan.
  • Aandeelhoudersvergaderingen: voor multinationals maken we vaak een tweetalige transcriptie (Nederlands en Engels). We transcriberen dan zowel de woorden van de spreker zelf, als die van de simultaanvertaler. Als het nodig is, voegen onze transcribenten time stamps toe voor de ondertiteling.
  • Telefoongesprekken van (helpdesk)medewerkers met klanten: die transcriberen we bijvoorbeeld in het kader van evaluaties en interne trainingen.
  • Webinars: deelnemers willen vaak ook nog een schriftelijk exemplaar van de lessen ontvangen zodat ze later makkelijk iets kunnen nakijken.
  • Teleconferencing: bij internationale vergaderingen luistert een transcribent mee om notulen te maken.
  • Simultaan verlopende workshops: voor het plenaire deel van de bijeenkomst huren klanten een notulist in. Als de deelnemers daarna in groepjes uiteen gaan, wordt een opname gemaakt van de afzonderlijke workshops zodat de notulen daarvan later alsnog kunnen worden uitgewerkt. Op die manier hoeft er niet voor elke workshop een aparte notulist te komen.

Maar ook geluids- en beeldopnamen van andere soorten bijeenkomsten kunnen we transcriberen. Afhankelijk van de aard van de bijeenkomst en het doel van de transcriptie, biedt Het Notuleercentrum verschillen soorten transcripties aan.


Een transcriptieservice die verder gaat dan alleen transcripties maken

Onze transcriptieservice gaat overigens verder dan alleen de transcriptie maken. We geven ook tips en adviezen voor het maken van een goede geluidsopname voor transcripties en het gebruik van de juiste opnameapparatuur voor transcripties.


U kunt hier de prijzen voor transcripties opvragen bij Het Notuleercentrum.

U kunt hier direct een transcribent inhuren bij Het Notuleercentrum.